معنی و ترجمه کلمه illative به فارسی illative یعنی چه

illative


استنباطى ،حاکى ،نتيجه رسان ،منتج شونده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها