معنی و ترجمه کلمه rate of spending به فارسی rate of spending یعنی چه

rate of spending


ميزان مخارج
بازرگانى : نرخ مخارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها