معنی و ترجمه کلمه ill temper به فارسی ill temper یعنی چه

ill temper


بد خويى ،خوى بد،بد خلقى ،کج خلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها