معنی و ترجمه کلمه زیاد گرم به انگلیسی زیاد گرم یعنی چه

زیاد گرم

torrid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها