معنی و ترجمه کلمه intendant به فارسی intendant یعنی چه

intendant


مباشر،ناظر،مدير،مامورمالى ،پيشکار دارايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها