معنی و ترجمه کلمه در قیمت اجحاف کردن به انگلیسی در قیمت اجحاف کردن یعنی چه

در قیمت اجحاف کردن

overcharge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها