معنی و ترجمه کلمه رونویسى کننده به انگلیسی رونویسى کننده یعنی چه

رونویسى کننده

copyist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها