معنی و ترجمه کلمه it spells ruin to the workmen به فارسی it spells ruin to the workmen یعنی چه

it spells ruin to the workmen


متضمن خانه خرابى کارگران است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها