معنی و ترجمه کلمه diagnostic value به فارسی diagnostic value یعنی چه

diagnostic value


روانشناسى : ارزش تشخيصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها