معنی و ترجمه کلمه joint به فارسی joint یعنی چه

joint


بهم پيوستن ،اتصال دادن بند،اتصال ضربه اى ،محل اتصال محل ضربه ،درزه( زمين شناسى)،وصله( فلزکارى)،هرزملات ،درز(درودگرى)،درز(بنايى)،ستاد مشترک ،الحاقى ،اتصالى ،مهره اتصال ،نيروهاى مشترک ،عمليات مشترک ،درزه ،بند گاه ،مفصل ،پيوندگاه ،زانويى ،جاى کشيدن ترياک با استعمال نوشابه ،لولا،توام ،شرکتى ،مشاع ،شريک ،متصل ،خرد کردن ،بند بند کردن ،مساعى مشترک
علوم مهندسى : لولا
الکترونيک : مفصل
عمران : اتصال
معمارى : درز
قانون ـ فقه : مشترک
روانشناسى : مفصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده