معنی و ترجمه کلمه joint (to) به فارسی joint (to) یعنی چه

joint (to)


بست زدن
معمارى : اتصال دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها