معنی و ترجمه کلمه homolytic fission به فارسی homolytic fission یعنی چه

homolytic fission


گسسته شدن جور
شيمى : کافت جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها