معنی و ترجمه کلمه high pheasant به فارسی high pheasant یعنی چه

high pheasant


ورزش : تيراندازى به هدفهاى دوگانه از برج ¹ 9مترى در انگلستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها