معنی و ترجمه کلمه hot-temper به فارسی hot-temper یعنی چه

hot-temper


علوم مهندسى : سخت کردن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها