معنی و ترجمه کلمه hedgehog به فارسی hedgehog یعنی چه

hedgehog


جوجه تيغى ،خارپشت ،جوجه تيغى
علوم نظامى : مانع جوجه تيغى شکل نوعى جنگ افزار ضد زيردريايى يا مانع ضد زيردريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها