معنی و ترجمه کلمه half tone به فارسی half tone یعنی چه

half tone


سايه روشن ،(مو ).نيم پرده ،رنگ متوسط،سايه رنگ
علوم نظامى : سايه روشن زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها