معنی و ترجمه کلمه high potential electrode به فارسی high potential electrode یعنی چه

high potential electrode


علوم مهندسى : الکترود فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها