معنی و ترجمه کلمه فلج سازى به انگلیسی فلج سازى یعنی چه

فلج سازى

paralyzation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها