معنی و ترجمه کلمه بین المللى کردن به انگلیسی بین المللى کردن یعنی چه

بین المللى کردن

internationalization
internationalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها