معنی و ترجمه کلمه heteropolar bond به فارسی heteropolar bond یعنی چه

heteropolar bond


شيمى : پيوند ناجور قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها