معنی و ترجمه کلمه he drank himself to death به فارسی he drank himself to death یعنی چه

he drank himself to death


چندان( نوشابه ) خورد که مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها