معنی و ترجمه کلمه hemisphere به فارسی hemisphere یعنی چه

hemisphere


نيم کره ،نيم گوى ،اقليم
معمارى : نيمکره
روانشناسى : نيمکره
زيست شناسى : نيمکره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها