معنی و ترجمه کلمه high tension bridge equipment به فارسی high tension bridge equipment یعنی چه

high tension bridge equipment


علوم مهندسى : دستگاه ازمايش فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها