معنی و ترجمه کلمه nopal به فارسی nopal یعنی چه

nopal


(گ.ش ).انحير هندى( از جنس)nopalea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها