معنی و ترجمه کلمه honey-combed به فارسی honey-combed یعنی چه

honey-combed


خانه خانه ،سوراخ سوراخ ،خانه زنبورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها