معنی و ترجمه کلمه hard port به فارسی hard port یعنی چه

hard port


فرمان سمت را به سمت مغناطيسى تغيير دهيد در عمليات دريايى
علوم نظامى : ناو را با چرخش سريع به سمت جلو هدايت کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها