معنی و ترجمه کلمه arcade به فارسی arcade یعنی چه

arcade


طاقگان ،دالان ،پياده روى سرپوشيده ،گذرگاه طاقدار،طاقهاى پشت سرهم
معمارى : رشته طاق يا طاقها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها