معنی و ترجمه کلمه داراى صنایع بزرگ به انگلیسی داراى صنایع بزرگ یعنی چه

داراى صنایع بزرگ

industrial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها