معنی و ترجمه کلمه activity chart به فارسی activity chart یعنی چه

activity chart


روانشناسى : نمودار فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها