معنی و ترجمه کلمه according to به فارسی according to یعنی چه

according to


بر طبق ،مطابق ،بقول ،بعقيده ء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها