معنی و ترجمه کلمه فراقرمز به انگلیسی فراقرمز یعنی چه

فراقرمز

ultrared

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها