معنی و ترجمه کلمه crookes dark space به فارسی crookes dark space یعنی چه

crookes dark space


فضاى تاريک کاتد
الکترونيک : فضاى تاريک هيتورف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها