معنی و ترجمه کلمه dunce به فارسی dunce یعنی چه

dunce


استدلال کننده موشکاف ،کودن ،بيشعور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها