معنی و ترجمه کلمه degree به فارسی degree یعنی چه

degree


زينه ،رتبه ،پايه ،ديپلم يا درجه تحصيل
علوم مهندسى : اندازه
عمران : درجه
معمارى : درجه
قانون ـ فقه : درجه
روانشناسى : درجه
نجوم : درجه
علوم نظامى : رتبه بندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها