معنی و ترجمه کلمه dis qualified به فارسی dis qualified یعنی چه

dis qualified


فاقد شرايط
قانون ـ فقه : فاقد قابليت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها