معنی و ترجمه کلمه divest someone of his power به فارسی divest someone of his power یعنی چه

divest someone of his power


قانون ـ فقه : از کسى سلب اختيارات کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها