معنی و ترجمه کلمه apron به فارسی apron یعنی چه

apron


نوار،چمن کوتاه اطراف سوراخ گلف قسمتى از کف رينگ بوکس ،خرند،راديه ،زير پنجره ،پيش دامن ،پيش بند،کف ،صحن
علوم مهندسى : توقفگاه
عمران : لايه حفاظتى از سنگ يا مواد ديگر که در کنار تاسيسات ابى جهت جلوگيرى از فرسايش ساخته ميشود
مع مارى : کف بند
ورزش : کناره داخلى پيست
علوم هوايى : محوطه بارگيرى
علوم نظامى : محوطه اسفالت مقابل اشيانه هواپيما محوطه بارگيرى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها