معنی و ترجمه کلمه assertive به فارسی assertive یعنی چه

assertive


مثبت ،اظهار کننده ،ادعا کننده ،مدعى
قانون ـ فقه : قطعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها