معنی و ترجمه کلمه drove به فارسی drove یعنی چه

drove


رمه ،گله ،دسته ،محل عبور احشام ،ازدحام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها