معنی و ترجمه کلمه a death the doctor به فارسی a death the doctor یعنی چه

a death the doctor


نوش دارو پس از مرگ سهراب ،رسيدن دکتر پس از مرگ بيمار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها