معنی و ترجمه کلمه his hand lack one finger به فارسی his hand lack one finger یعنی چه

his hand lack one finger


دستش يک انگشت ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها