معنی و ترجمه کلمه delicious به فارسی delicious یعنی چه

delicious


لذيذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها