معنی و ترجمه کلمه با دست یابى موازى به انگلیسی با دست یابى موازى یعنی چه

با دست یابى موازى

parallel access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها