معنی و ترجمه کلمه بار یا پیاله فروشى به انگلیسی بار یا پیاله فروشى یعنی چه

بار یا پیاله فروشى

barroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها