معنی و ترجمه کلمه sailing orders به فارسی sailing orders یعنی چه

sailing orders


دستور حرکت ،دستور کشتى رانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها