معنی و ترجمه کلمه بیش از اندازه محتاط به انگلیسی بیش از اندازه محتاط یعنی چه

بیش از اندازه محتاط

overcautious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها