معنی و ترجمه کلمه herpes zoster به فارسی herpes zoster یعنی چه

herpes zoster


(طب )زونا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها