معنی و ترجمه کلمه he intends mischief به فارسی he intends mischief یعنی چه

he intends mischief


قصدش اذيت است ،مقصودش شيطنت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها