معنی و ترجمه کلمه ختنه نشده به انگلیسی ختنه نشده یعنی چه

ختنه نشده

uncircumcised

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها