معنی و ترجمه کلمه inexplicit به فارسی inexplicit یعنی چه

inexplicit


غير صريح ،بطور ضمنى ،بدون توضيح ،دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها